Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Chemizmus studničních vod vybraných oblastí ČR
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů:--
Navrhl: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Abstrakt: V rámci řešení práce bude zpracována literární rešerše vlivu zemědělského hospodaření a další lidské činnosti na kvalitu podzemních vod. Odebírat vzorky vody ze studní (rozsah odběrů i vybrané oblasti budou upřesněny po domluvě s vedoucím práce) a vyhodnocovat jejich kvalitu. Rozbor vzorků vody v chemické laboratoři. Podrobnější informace u vedoucího práce: Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D., 545 133 268, fcela@seznam.cz

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení