Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Jakost vody vybraného toku
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Abstrakt: Literární rešerše na dané téma, vlastní sledování vybraných fyzikálně-chemických parametrů přímo na lokalitách přibližně v měsíčním intervalu, rozbor vzorků vody v laboratoři. Srovnání dosažených hodnot s legislativními požadavky na jakost vody, vyhodnocení vhodnosti toku z hlediska chovu ryb. Základní znalost práce v chemické laboratoři výhodou. Podrobnější informace u vedoucího práce: Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D., 545 133 268, fcela@seznam.cz

K tématu nejsou zadaná žádná omezení