Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Jakost vody vybraného toku
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Literární rešerše na dané téma, vlastní sledování vybraných fyzikálně-chemických parametrů přímo na lokalitách, základní rozbor vzorku vody v laboratoři. Srovnání dosažených hodnot s legislativními požadavky na jakost vody, vyhodnocení. Základní znalost práce v chemické laboratoři výhodou. Podrobnější informace u vedoucího práce: Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D., 545 133 268, fcela@seznam.cz

K tématu nejsou zadaná žádná omezení