Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Generátor obrazců pro testování poruch barvocitu
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce bude vytvořit aplikaci (webovou, mobilní, desktopovou), která uživateli umožní nahrát libovolný rastrový obrázek a na jeho základě vygeneruje obrazec (např. ve stylu mozaiky či Ishiharova obrazce), který bude sloužit pro testování různých forem poruch barvocitu. Zdrojové obrázky i vygenerované obrazce budou ukládány do databáze a náhodně předkládány uživatelům v podobě testu barvocitu, včetně následného vyhodnocení.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-SI Systémové inženýrství a informatika
B-II Inženýrská informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.