Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Generátor obrazců pro testování poruch barvocitu
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce bude vytvořit aplikaci (webovou, mobilní, desktopovou), která uživateli umožní nahrát libovolný rastrový obrázek a na jeho základě vygeneruje obrazec (např. ve stylu mozaiky či Ishiharova obrazce), který bude sloužit pro testování různých forem poruch barvocitu. Zdrojové obrázky i vygenerované obrazce budou ukládány do databáze a náhodně předkládány uživatelům v podobě testu barvocitu, včetně následného vyhodnocení.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-SI Systémové inženýrství a informatika
B-II Inženýrská informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.