Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Marketingová strategie sdružení European Network for Academic Integrity (ENAI)
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Cílem bakalářské práce bude navrhnout marketingovou strategii pro mezinárodní sdružení ENAI, které se věnuje akademické etice a plagiátorství. Naplnění cíle vyžaduje provedení situační analýzy, analýzu současného stavu vnitřního a vnějšího prostředí, analýzu konkurence a dotazníkový výzkum. Na základě získaných výsledků ze vstupních analýz bude nutné identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, z nich specifikovat reálný marketingový cíl a formulovat správnou marketingovou strategii, která povede k naplnění cíle.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-EM Ekonomika a management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.