Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Marketingová strategie sdružení European Network for Academic Integrity (ENAI)
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem bakalářské práce bude navrhnout marketingovou strategii pro mezinárodní sdružení ENAI, které se věnuje akademické etice a plagiátorství. Naplnění cíle vyžaduje provedení situační analýzy, analýzu současného stavu vnitřního a vnějšího prostředí, analýzu konkurence a dotazníkový výzkum. Na základě získaných výsledků ze vstupních analýz bude nutné identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, z nich specifikovat reálný marketingový cíl a formulovat správnou marketingovou strategii, která povede k naplnění cíle.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-EM Ekonomika a management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.