Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Možnosti zvýšení výnosu polarizačního cukru při řízené agrotechnice cukrovky
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav technologie potravin (AF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
V rámci maloparcelních polních pokusů budou testovány nové progresivní prvky, především ošetření porostu, a hodnocen bude vliv těchto zásahů na výnos a zvláště pak technologickou kvalitu cukrovky. Vyhodnocen bude výnos polarizačního cukru a rafinády z hektaru.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-TP Chemie a technologie potravin

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
AF
TESA Technologie sacharidů