Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Kvalita pekárenských výrobkůpřipravených ze směsí mikromletých obilovin.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav technologie potravin (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna
Abstrakt:
Ve spolupráci s mlýnem Herber bude testována možnost uplatnění mouk získaných mikromlecí technologií ve výrobě pekárenských výrobků. Budou připraveny různé receptury. U hotových výrobků pak bude hodnocena jejich trvanlivost a další parametry spojené s jejich užitnou hodnotou.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-TP Chemie a technologie potravin
N-TP-TP Technologie potravin

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.