Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Integrace e-learningového modulu do redakčního systému Wordpress
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce bude implementovat modul pro správu e-learningového obsahu do redakčního systému Wordpress. Za tímto účelem bude nejprve nutné analyzovat dostupné pluginy Wordpressu a zhodnotit jejich silné a slabé stránky. Na základě analýzy pak vytvořit návrh a pomocí zvolených nástrojů implementovat vlastní e-learningový modul, který by umožnil vkládat kategorizované materiály (zejména texty, obrázky, videa). Uživatelé by měli mít možnost hodnotit kvalitu e-learningového obsahu a vzájemně jej propojovat pomocí referencí.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-SI Systémové inženýrství a informatika
N-II Inženýrská informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.