Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Analýze větrné kamamity z léta 2017 v NP Šumava
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce bude analyzovat větrnou dopady větrné kalamity, která zasáhla NP Šumava v létě r. 2017. Analyzován bude rozsah kalamity, poškození dle porostů (věk, dřevina, terén) a dopady kalamity na management v NP.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení