Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Postavení jeřábu ptačího v PR Velý Polom
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce bude zhodnotit postavení jeřábu ptačího v rezervaci Velký Polom nacházející se na pomezí Moravskoslezských Beskyd a Slovenských Kysúc. Práce bude zaměřena jak na dospělé jedince, tak na přirozenou obnovu jeřábu ptačího. DP bude probíhat v součinnosti s CHKO Beskydy a pracovníky NLC (Slovensko).

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení