Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Inventarizace výstavků v demonstračním objektu převodu na střední les na ŠLP ML Křtiny
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl: doc. Ing. Robert Knott, Ph.D.
Abstrakt:
V demonstračním objektu převodu na střední les na ŠLP Masarykův les Křtiny budou identifikovány a lokalizovány stromy, které byly výstavky v minulosti. Bude provedeno proměření a vyhodnocení jejich základních dendrometrických chrakteristik na úrovni jednotlivců i porostu. Výsledky budou sloužit k úpravě managementu převodu v demonstračním objektu.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení