Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Růstová odezva douglasky tisolisté vůči měnícímu se klimatu
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 3
Navrhol: Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
Abstrakt: V rámci probíhající změny klimatu je třeba nahrazovat porosty smrku ztepilého odolnějšími druhy dřevin. Douglaska tisolistá, jakožto dřevina méně citlivá vůči stresu suchem vykazuje potenciál pro tuto náhradu. Cílem práce je vytvořit co nejdelší letokruhové křivky douglasky tisolisté a smrku ztepilého na vybraném majetku. Šířky letokruhů u smrků a douglasky dávat do souvislosti s teplotami a srážkami. Srovnat citlivost letokruhů vůči stresu suchem mezi smrkem a douglaskou. Výsledky by měly srovnat odolnost smrku a douglasky vůči stresu suchem na vybraném lesnickém majetku a přispět k odpovědi na významnou lesnickou otázku - týkající se odolnosti douglasky vůči stresu suchem.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdborŠpecializácia
N-LI Lesní inženýrstvíN-LI-LI Lesní inženýrství-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.