Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Růstová odezva douglasky tisolisté vůči měnícímu se klimatu
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
3
Proposed by: Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
Summary:
V rámci probíhající změny klimatu je třeba nahrazovat porosty smrku ztepilého odolnějšími druhy dřevin. Douglaska tisolistá, jakožto dřevina méně citlivá vůči stresu suchem vykazuje potenciál pro tuto náhradu. Cílem práce je vytvořit co nejdelší letokruhové křivky douglasky tisolisté a smrku ztepilého na vybraném majetku. Šířky letokruhů u smrků a douglasky dávat do souvislosti s teplotami a srážkami. Srovnat citlivost letokruhů vůči stresu suchem mezi smrkem a douglaskou. Výsledky by měly srovnat odolnost smrku a douglasky vůči stresu suchem na vybraném lesnickém majetku a přispět k odpovědi na významnou lesnickou otázku - týkající se odolnosti douglasky vůči stresu suchem.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
C-FEN Forest Engineering
C-FE-FE Forest Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.