Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Ekonomická výkonnost podniků
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
cenové souvislosti tvorby zisku, pružnost primárních a sekundárních poptávkových funkcí a výkonnost podniku, vývoj ukazatele EVA a MVA ve vazbě podnikovou strategii
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení