Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Cenové a produkční strategie podniků
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
optimalizace výroby podniku s využitím nástrojů produkční ekonomiky, modelování individuální nabídky podniku, modelování nabídkových funkcí v rámci vybrané výrobkové vertikály, hodnocení cenových transmisí ve vztahu k tržní struktuře
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení