Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Investiční projekty podniků
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
optimalizace financování investičních projektů, hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů, riziko a výnosnost investičních projektů, hodnocení dopadů investičních projektů na životní prostředí
Zrušeno: ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení