Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Investiční projekty podniků
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.
Abstrakt: optimalizace financování investičních projektů, hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů, riziko a výnosnost investičních projektů, hodnocení dopadů investičních projektů na životní prostředí

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení