Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Spotřebitelské chování, sekundární poptávkové funkce z pozice podniku
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.
Abstrakt:
tržní struktura a odhady individuální poptávky podniků, modelování poptávkových vztahů v rámci vybrané výrobkové vertikály, odhady cenové elasticity sekundární poptávky
Zrušeno:
ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení