Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Výskyt a růst necílových dřevin na území lesů KINSKÝ Žďár, a.s.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl: Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce bude monitoring výskytu a analýza růstu necílových dřevin (vrba, bříza, osika, jeřáb) v zájmových porostech lesů Kinský. Monitoring výskytu dřevin bude prováděn v závislosti na porostních podmínkách (věk, zápoj, druhová skladba) pochůzkou po porostech. Růst dřevin bude hodnocen u vybraných jedinců na ploškách nebo transektech. Při šetření bude podle dřevin zjišťována hustota, výška, přírůst, tloušťka KK, poškození zvěří. Při šetření bude věnovaná pozornost také dospělým mateřským jedincům jednotlivých dřevin. Praktickým cílem šetření bude zhodnotit potenciál využití těchto dřevin a případně navrhnout pěstební opatření k jejich hospodářskému využití.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení