Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Struktura habrových skupin v porostech v převodu na les trvale tvořivý - ŠLP Křtiny, lú. Soběšice
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce bude popis struktury habrových skupin vzniklých přirozenou obnovou v porostech se stadiu převodu na les trvale tvořivý - l.ú Soběšice ŠLP Křtiny.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení