Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Inventarizace obnovy jeřábu ptačího v Jeseníkách
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Abstrakt: Práce bude řešena na vybrané LS na území Hrubého Jeseníku. Cílem práce bude zhodnotit výskyt přirozeného zmlazení jeřábu ptačího dle stanoviště a struktury mateřského porostu.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení