Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Konkurenční prostředí dodavatelských a montážních firem na jižní Moravě v oblasti materiálů na bázi dřeva.
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce:
Ing. Martin Sviták, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Dle stavebního rozpočtu vytipovat materiály stěžejní a s největším množství, které mají zásadní vliv na cenu stavby a vybrat co nejvíce dodavatelů a montážních firem na jižní Moravě - dle více zdrojů. Kontaktovat a zjistit jakým způsobem získávají zakázky a jaké - dotazníkové šetření.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení