Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Odlišnosti ve struktuře mladých jeřábových porostů
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce bude srovnat odlišnosti ve struktuře jeřábových porostů v rámci ČR. Šetřenými lokalitami bude NP Šumava, Beskydy a Krnap. Sledovanými parametry budou: hustota, dřevinná skladba, výška, výška nasazení koruna, přírůst, tloušťka, příp. další. Šetření bude probíhat na transektech v jednoletém cyklu - začátek a konec vegetačního období.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení