Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Inventarizace jeřábu ptačího ve vybraných porostech Beskyd
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt: Šetření bude probíhat v porostech Biskupských lesů v Moravskoslezských Beskydech. Při šetření bude hodnocen výskyt obnovy jeřábu dle stanovištních a porostních podmínek. Současně bude probíhat inventarizace dospělých jedinců jeřábu v porostech.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení