Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Inventarizace jeřábu ptačího ve vybraných porostech Beskyd
State of topic:
approved (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Silviculture - FFWT
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Summary:
Šetření bude probíhat v porostech Biskupských lesů v Moravskoslezských Beskydech. Při šetření bude hodnocen výskyt obnovy jeřábu dle stanovištních a porostních podmínek. Současně bude probíhat inventarizace dospělých jedinců jeřábu v porostech.

There are no limitations of the topic