Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vliv institucionálního prostředí na výkonnost firem – mezinárodní komparace
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Marcel Ševela, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Marcel Ševela, Ph.D.
Abstrakt: Volba zkoumaného vztahu na základě teoretického zdůvodnění, popř. empirických pozorování, nalezení příslušných proměnných pro aproximaci vlivů, kvalitativní anebo kvantitativní testování vztahu.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení