Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Ověření výsledků finančního modelu, popř. jiných doporučených hodnot na podmínkách české ekonomiky
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Marcel Ševela, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Marcel Ševela, Ph.D.
Abstrakt: Empirické ověření zvoleného predikčního modelu vývoje firmy založeného na posouzení její stávající finanční situace a dalších parametrů firmy, odvození parametrům popř. kritických hodnot modelu specifických pro dané odvětví, velikost firmy apod.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení