Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Transformace firmy, popř. výrobního programu a její financování
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Analýza současného stavu, popis cílového stavu, identifikace nutných kroků, rozpočet transformace, financování transformace, dopady na finanční situaci firmy v období transformace, ekonomické zhodnocení transformace.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení