Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Potravinová bezpečnost a trvale udržitelná konkurenceschopnost podniků agro-potravinářského sektoru ve vazbě na strategické dokumenty EU v programovém období do roku 2020
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jan Vavřina, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Ing. Jan Vavřina, Ph.D.
Abstrakt:
-
Zrušeno: ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení