Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU 2014 - 2020 pro posílení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů vybraného ekonomického odvětví v rámci členských zemí Evropského hospodářského prostoru
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jan Vavřina, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
-
Zrušeno: ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení