Přehled vypsaných témat - Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Subkultury v České republice
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.
Abstrakt:
Tetování jako symbol příslušnosti k subkultuře. Obsahová analýza fotodokumentace záměrně vybraného výzkumného vzorku.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení