Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Vztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostí
State of topic:
approved (Ing. Martin Zach, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Expert Engineering Department - ILE
Max. no. of students:2
Proposed by:
Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Summary:
V teoretické části popište současný stav pozemních komunikací, jejich konstrukci a doporučené formy povrchů vozovek. Obecně popište nehodovost ve vztahu ke kvalitě a povrchu pozemních komunikací Praktickou část zaměřte na na sledování zvolené lokality a v ní vyhodnoťte nehodovost ve vztahu ke kvalitě a povrchu pozemních komunikací.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
C-TZEI Technical expertise and engineering expertise
C-TZEI-TZEI Technical expertise and engineering expertise

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.