Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostí
Stav tématu: schváleno (Ing. Martin Zach, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Oddělení expertního inženýrství (ICV)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Abstrakt: V teoretické části popište současný stav pozemních komunikací, jejich konstrukci a doporučené formy povrchů vozovek. Obecně popište nehodovost ve vztahu ke kvalitě a povrchu pozemních komunikací Praktickou část zaměřte na na sledování zvolené lokality a v ní vyhodnoťte nehodovost ve vztahu ke kvalitě a povrchu pozemních komunikací.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-TZEI Technické znalectví a expertní inženýrstvíN-TZEI-TZEI Technické znalectví a expertní inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.