Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
GMO as the way forward to food security &  population increase
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Ústav:
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Bc. Kofi Mensah
Abstrakt:
As human population has been increasing for years now. The only solution that some scientist see to prevent future hunger or any possible unseeable outcome is Genetically Modified Engineered Foods. Could this be the only way forward or there could be another way out. If this is the only way, does it come with any dangers to the human health?

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení