Summary of topics offered - Department of Plant Biology (FA)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza genetické variability/diverzity rostlin
State of topic: approved (doc. Ing. Pavel Hanáček, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.
Faculty: Faculty of AgriSciences
Supervising department: Department of Plant Biology - FA
Max. no. of students: 2
Proposed by: doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.
Summary: V rámci bakalářské práce budou aplikovány metody studia polymorfismu DNA pro studium genetické variability/diverzity rostlin. Rostlinný objekt bude vybrán na základě zájmu studenta. Je možno využít spolupráce s komoditními výzkumnými institucemi nebo privátními subjekty (např. ZVÚ Kroměříž, Agrotest fyto Kroměříž, Agritec Šumperk, SEMO Smržice, apod.) nebo může případně rostlinný objekt navrhnout sám student. Před definitivní finalizací zadání závěrečné práce (BP) v UIS bude na setkání se studentem vše specifikováno.
Cancelled: yes

There are no limitations of the topic