Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Interaktivní marketingové materiály ve formátu PDF
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce bude návrh metodiky pro tvorbu marketingových materiálů s aktivním obsahem ve formátu PDF pomocí pdfLATEXu, resp. jeho balíčků (např. AcroTEX, ocgx). Součástí práce by měly být také například možnost tvorby interaktivních dotazníků.
Zrušeno:
ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení