Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Využití eye trackingového zařízení při odhalování podvodného jednání
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Bakalářská práce se bude zabývat možnostmi využití eye trackingového zařízení během psaní elektronických testů na počítači. Teoretická část práce bude popisovat základní informace o této technologii a principy, na kterých funguje sledování směru pohledu. Praktická část práce bude zaměřena na využití eye trackingové technologie k odhalování podvodného jednání (např. získávání informací z nepovolených pomůcek).
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení