Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Využití eye trackingového zařízení při odhalování podvodného jednání
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Abstrakt: Bakalářská práce se bude zabývat možnostmi využití eye trackingového zařízení během psaní elektronických testů na počítači. Teoretická část práce bude popisovat základní informace o této technologii a principy, na kterých funguje sledování směru pohledu. Praktická část práce bude zaměřena na využití eye trackingové technologie k odhalování podvodného jednání (např. získávání informací z nepovolených pomůcek).

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení