Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Optimalizace tuhosti rezonanční desky klavíru
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem je sestavit numerický model rezonanční desky včetně kobylek a žeber a jejího ukotvení na lubech kostry, provést výpočet odezvy (průhyby, napětí) na zatížení způsobené přetlakem strun, výpočet verifikovat na základě měření na reálném nástroji ve výrobě, validovaný numerický model použít k optimalizaci tuhosti žeber, příp. dalším změnám v konstrukci desky.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení