Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Mechanická analýza působení přetlaku na rezonanční desku klavíru
State of topic: approved (doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: --
Proposed by: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Summary: Cílem je sestavit zjednodušený numerický model rezonanční desky včetně kobylek a žeber, provést výpočet odezvy (průhyby, napětí) na zatížení způsobené přetlakem strun, výpočet verifikovat na základě měření na reálném nástroji ve výrobě. Validovaný numerický model může sloužit k optimalizaci tuhosti žeber, příp. dalším změnám v konstrukci desky.

There are no limitations of the topic