Summary of topics offered - Mendel University in BrnoHelp


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Analýza využití ekologicky šetrných materiálů v dřevostavbách v kontexte zájmu o kvantifikaci finančních rozdílů oproti běžným materiálům.
State of topic:
approved (Ing. Tomáš Pospíšil - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jakub Michal, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Na využívaní ekologických materiálů a také jejich zpracování s ohledem na co nejmenší zásahy do stability přírodních ekosystémů ve všech oblastích výroby, zvláště průmyslné produkce se klade každým rokem vyšší a vyšší důraz. Ve vztahu k národním a mezinárodním výzvám a celosvětové snaze o udržitelný rozvoj těchto ekosystémů jsou také hodnoceny a analyzovány různé možnosti jako tyto zásahy co nejvíc minimalizovat případně úplně odstranit. V oblasti výstavby a stavebního průmyslu obecně jsou takovou možností budovy a urbanistické celky, které jsou navrhovány, vystavěny, renovovány a provozovány tak aby takto vytvořila zdravé, prosperující, environmentálně i společensky ohleduplně vystavěné prostředí, které zvyšuje kvalitu života. To lze dosáhnout jenom za předpokladu, že při jich výstavbě se klade vysoký důraz na výběr materiálů a při výstavbě se bere ohled na ochranu přírody a krajiny.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-TIMS Timber Structures and Wood Building Construction
B-TIMS-TIMS Timber Structures and Wood Building Construction
B-WI Wood Technology and Timber Management
B-WI-WI Wood Technology and Timber Management
B-LAND LandscapingB-LAND-LAND Landscaping

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.