Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Obnova lesa v porostech postižených chřadnutím jasanu
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Práce bude analyzovat obnovu v porostech zasažených chřadnutím jasanu. Hodnocena bude jak stávající umělá obnova tak především probíhající obnova přirozená.Šetření budou prováděna na různých stanovištích napříč ČR.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení