Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Obnova lesa v porostech postižených chřadnutím jasanu
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Práce bude analyzovat obnovu v porostech zasažených chřadnutím jasanu. Hodnocena bude jak stávající umělá obnova tak především probíhající obnova přirozená.Šetření budou prováděna na různých stanovištích napříč ČR.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení