Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Dendrologické hodnocení a management parku Kravaře
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Abstrakt: Inventarizace dřevinné složky v zámeckém parku, zhodnocení dřevin, základní iometrické parametry, hodnocení zdrav. stavu, vitality, provozní bezpečnosti, perspektivy. Návrh péče o dřeviny - ošetření, ekonomické zhodnocení návrhu ošetření. Management parku - praktický výstup.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ARB Arboristika
B-KRAJ Krajinářství

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.