Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Zájmové aktivity pro mladistvé ve VSČR
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Cílem bakalářské práce bude předložit vlastní koncepci zájmových aktivit pro mladistvé - Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno. Pro vlastní návrh koncepce budou využity příklady dobré praxe ze zahraničí a tuzemska. Návrh vlastní koncepce bude navazovat na realizovanou analýzu situace ohledně zájmových aktivit pro mladistvé ve výše zmíněném zařízení.
Zrušeno:
ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení