Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Motivace odsouzených ke studiu SOU
Stav tématu: schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem bakalářské práce bude zjistit, jaká je motivace odsouzených mužů ke studiu na SOU - Vězeňská služba ČR Věznice Kuřim. Za účelem dosažení cíle budou realizovány kvalitativní výzkumné šetření - kazuistiky.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení