Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Motivace odsouzených ke studiu SOU
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce bude zjistit, jaká je motivace odsouzených mužů ke studiu na SOU - Vězeňská služba ČR Věznice Kuřim. Za účelem dosažení cíle budou realizovány kvalitativní výzkumné šetření - kazuistiky.
Zrušeno:
ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení