Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Biologicko-technologická parametrizace hospodářsky významných druhů dřevin Zambie
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš
Abstrakt: V rámci anktuelních lesnických aktivit tropického univerzitního teamu v Jižní Africe je žádoucí analyzovat biologické a technologické vlastnosti hospodářsky významných druhů Zambie. Vzhledem k tomu, že řídce osídlená Zambie patří mezi země s největším tempem odlesňování na světě, dochází k poptávce státní správy po lesnickém pěstování mizejících hospodářských druhů. Je zapotřebí analyzovat růstovou dynamiku druhů různých věkových tříd původních porostů, založit experimentální výsadby, vytipovat kvalitní semenné porosty, popsat vlastnosti semen a plodů významných dřevin pro jejich generativní a vegetativní množení, podrobně doplnit vědomosti o fyzikálně-chemických vlastnostech jejich dřeva.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdborŠpecializácia
D-BOTA BotanikaD-BOTA-FYTOLL Fytologie lesa-- nezadané --