Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Biologicko-technologická parametrizace hospodářsky významných druhů dřevin Zambie
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by: doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš
Summary:
V rámci anktuelních lesnických aktivit tropického univerzitního teamu v Jižní Africe je žádoucí analyzovat biologické a technologické vlastnosti hospodářsky významných druhů Zambie. Vzhledem k tomu, že řídce osídlená Zambie patří mezi země s největším tempem odlesňování na světě, dochází k poptávce státní správy po lesnickém pěstování mizejících hospodářských druhů. Je zapotřebí analyzovat růstovou dynamiku druhů různých věkových tříd původních porostů, založit experimentální výsadby, vytipovat kvalitní semenné porosty, popsat vlastnosti semen a plodů významných dřevin pro jejich generativní a vegetativní množení, podrobně doplnit vědomosti o fyzikálně-chemických vlastnostech jejich dřeva.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
D-BOTA Botany
D-BOTA-FOPHY Forest Phytology