Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Biologicko-technologická parametrizace hospodářsky významných druhů dřevin Zambie
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš
Abstrakt:
V rámci anktuelních lesnických aktivit tropického univerzitního teamu v Jižní Africe je žádoucí analyzovat biologické a technologické vlastnosti hospodářsky významných druhů Zambie. Vzhledem k tomu, že řídce osídlená Zambie patří mezi země s největším tempem odlesňování na světě, dochází k poptávce státní správy po lesnickém pěstování mizejících hospodářských druhů. Je zapotřebí analyzovat růstovou dynamiku druhů různých věkových tříd původních porostů, založit experimentální výsadby, vytipovat kvalitní semenné porosty, popsat vlastnosti semen a plodů významných dřevin pro jejich generativní a vegetativní množení, podrobně doplnit vědomosti o fyzikálně-chemických vlastnostech jejich dřeva.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-BOTA BotanikaD-BOTA-FYTOLL Fytologie lesa