Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Nelineární model dřeva ve stavební konstrukci z hlediska posouzení teplotně-vlhkostního a deformačně-napěťového pole
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. Ing. Miroslav Trcala, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: --
Proposed by: Mgr. Ing. Miroslav Trcala, Ph.D.
Summary: Hygroskopický anizotropní nehomogenní materiál, jako je dřevo nebo kompozity na bázi dřeva, vykazují složitou mechanickou odezvu v důsledku současného působení více fyzikálních polí. Teplotní, vlhkostní a deformačně-napěťové pole jsou obvykle řešena odděleně a lineárně. Cílem je sestavit spolehlivý a dostatečně komplexní model pro nelineární výpočet teplotního, vlhkostního a deformačně-napěťového pole ve dřevě uvnitř stavební konstrukce, aby bylo možné tuto konstrukci posoudit z hlediska stavební fyziky, ale zároveň také z hlediska mechanické odezvy (statiky konstrukce). Dílčí cíle práce jsou následující: 1. matematicko-fyzikální modelování jehož výsledkem je nalezení soustavy diferenciálních rovnic pro vázaný popis všech zmiňovaných fyzikálních polí s ohledem na komplexní popis dřeva jako visko-elastického/plastického materiálu (zachycení jevu dotvarování - creepu, nelineární odezvy dřeva apod.) 2. implementace sestavených modelů do konečně-prvkového softwarového balíku 3. práce s experimentálně naměřenými materiálovými vlastnostmi a validace modelu Model bude zaměřen především na analýzu: a) vlivu teplotou a vlhkostí modifikovaných mechanických vlastností (modulů pružnosti, mezí kluzu, mezí pevnosti atd.) na mechanickou odezvu celé konstrukce, b) vlivu bobtnání a sesychání dřeva na mechanickou odezvu celé konstrukce, c) vlivu teplotního a vlhkostního pole na reologické (visko-elastické/plastické) chování dřeva pro spolehlivější posouzení stavební konstrukce z hlediska druhého mezního stavu (hlavně posouzení dotvarování - creep).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
D-WE Wood-Working EngineeringD-WE-WBT Wood Processing and Timber Technology