Summary of topics offered - Department of Plant Biology (FA)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Volné téma na základě zájmu studenta
State of topic: approved (doc. Ing. Pavel Hanáček, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.
Faculty: Faculty of AgriSciences
Supervising department: Department of Plant Biology - FA
Max. no. of students: 2
Proposed by: doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.
Summary: Genetické téma bude specifikováno podle zájmu studenta a základě konzultací. Je možné využít i spolupráce s externími pracovišti, kdy bude jmenován konzultant bakalářské práce.
Cancelled: yes

There are no limitations of the topic