Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Oceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkově
Stav tématu: schváleno (Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Martin Zach, Ph.D.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Oddělení expertního inženýrství (ICV)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Martin Zach, Ph.D.
Abstrakt: Cíl: Ocenit vícegenerační rodinný dům na venkově pomocí jedné zvolené metody. Zásady pro vypracování: 1.Vypracujte metodiku a cíl řešení bakalářské práce. 2.Seznámení s problematikou oceńování nemovitosti v ČR. 3.Zpracujte oceňování vícegeneračního rodinného domu ve vybrané lokalitě. 4.V závěru bakalářské práce porovnejte oceňování dle jedné zvolené metody vícegeneračního rodinného domu na venkově s vícegeneračním rodinným domem ve městě.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-TZP Technické znalectví a pojišťovnictvíB-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.